Wie, wat & waar
De Elfentuin is een dagopvang voor baby’s, dreumesen en peuters van 0 tot 4 jaar. Wij voldoen aan de voorschriften zoals die door het Ministerie zijn opgesteld en zijn officieel erkend door de Gemeente Amsterdam. Hierdoor weet u niet alleen dat aan alle formele eisen voor een professionele kinderopvang is voldaan, maar kunt u ook in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van kinderopvang door de Belastingdienst. Jaarlijks komt de inspectie en na deze controle kunt u het rapport nalezen op de website van het landelijk register kinderopvang.

De Elfentuin werkt volgens algemene grondslagen. Dat wil zeggen dat wij in ons beleid geen specifieke godsdienstige opvattingen als uitgangspunt nemen. Wij zien onze dagopvang als een voortzetting van de eigen, veilig huiselijke omgeving van het kind; de basisvoorwaarde voor een gezonde ontwikkeling. De Elfentuin creëert dus een sfeer van warme geborgenheid met een natuurlijk ritme van kleine ritueeltjes als rust, regelmaat en activiteit. Elk kind zien wij als een individu met een specifieke aard en aanleg die zich uit in een behoefte aan bepaalde prikkels. De Elfentuin streeft er naar om haar aanbod af te stemmen op de behoeften van elk kind, binnen de aanvaardbare grenzen van de groep als geheel. Het beleid van de Elfentuin is er op gericht om, in voortdurende samenspraak met de ouders, de voorwaarden te scheppen waarbinnen elk kind veilig de eigen ruimte kan verkennen en uitbreiden, en leert delen met groepsgenootjes.

De Elfentuin is gevestigd in de Geulstraat 24 te Amsterdam. Wij bieden opvang aan 12 kinderen per dag op 2 tot 3 pedagogisch medewerkers die voldoen aan diploma eisen die worden gesteld door de overheid aan kinderdagverblijven. De locatie beschikt over een loyale buitenruimte waarin de kinderen kunnen kruipen, rennen, fietsen etc.
Wij zijn aangemeld bij de geschillencommissie en meer informatie hierover kunt u krijgen op de vestiging. Ook kunt u zich aanmelden voor de oudercommissie, ieder jaar komen er nieuwe leden.

Hoe
De Elfentuin wordt geleid door Kim Bakker, samen met Fabia de Vries heeft zij in 2003 de kinderopvang gestart. Na het overlijden van Fabia in 2020, is de leiding over De Elfentuin volledig in handen van Kim.
Samen met haar pedagogisch geschoolde Elfen creëert zij een gezellige en warme sfeer. Zij zorgen voor een gevarieerd aanbod van didactische werkvormen, afgestemd op, resp. de zintuiglijke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling en ontplooiing van de baby’s, dreumesen en peuters die aan onze zorg zijn toevertrouwd. De Elfentuin gelooft in de kracht van rust, regels en regelmaat, samen spelen en leren, dansen en zingen, en lekker kliederen en dromen. Wij houden van sprookjes, verhaaltjes, fantasie en creativiteit. Lekker spelen, spetteren en modderen in de buitenlucht in onze fijne tuin, maakt het sprookje compleet. Wij beschikken over een veiligheid en gezondheid inventarisatie die dagelijks onze aandacht heeft. Deze liggen ter inzage op ons kinderdagverblijfdagverblijf.

Inzetten van Beroepskrachten & Stagiaires
Er staan per dag 2 tot 3 pedagogisch medewerkers op de groep die een gerichte opleiding hebben gevolgd (die voldoen aan de diploma eisen die worden gesteld door de overheid aan kinderdagverblijven). Ook hebben alle vaste medewerkers kinder EHBO en volgen regelmatig cursussen voor bijscholing. Indien een pedagogische medewerker verlof heeft of ziek is dan zetten wij gediplomeerde invalkrachten in.

Wanneer
De Elfentuin is geopend op werkdagen van 08.00 uur tot 18.30 uur, gedurende 51 weken per jaar, met uitzondering van de nationale feestdagen. De week tussen kerst en oud en nieuw (week 52), ingaande 24 december om 16.00 uur, is onze vaste vakantieweek.